Nu direct oefenen!

Veranderingen door de Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt een hele nieuwe manier van werken ten opzichte van de Wro (Wet op de ruimtelijke ordening).

Zo is een bestemmingsplan een omgevingsplan geworden. Deze lijkt qua vorm veel meer op de “oude” provinciale verordening dan op het “oude” bestemmingsplan. Wellicht was “bestemmingsverordening” een betere naam geweest. Een hele andere manier van opstellen is daarmee noodzakelijk.

Maar ook de andere instrumenten zoals bijvoorbeeld de provinciale verordening vragen een hele nieuwe aanpak. In het stelsel van de Omgevingswet is het “annoteren” heel belangrijk. Naast een juridisch document maakt u daarmee ook een informatieproduct dat in het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) een centrale plaats innneemt.

Het annoteren vraagt in een groot aantal gevallen ook een andere manier van schrijven. Een bestaande verordening of bestemmingsplan 1:1 overzetten en dan annoteren gaat niet werken! Er moet (beleidsneutraal) herschreven worden.

Vroeg beginnen!

Gedurende de veschillende oefentrajecten waar we vanuit LandGoed aan bij mogen dragen is gebleken dat het veel tijd (en oefening!) vraagt om te leren schrijven en annoteren volgens de regels der kunst (de STOP/TPOD standaarden). Het is daarom van belang vroeg te beginnen.

Verder hebben we ontdekt dat het soms nodig is om de standaarden of onderdelen van het DSO (zoals de viewer) bij te sturen op basis van de ervaringen opgedaan met het oefenen. Indien u vroeg oefent kunnen ook uw ervaringen nog meegenomen worden bij de optimalisatie van het stelsel.

Oefensoftware voor Juridische Regels (Omgevingsdocumenten)

Bij het oefenen gaat het volgens ons om:

 • het schrijven van de juridische regels zodat ze “kloppen”
 • deze regels zo te annoteren dat er een gebruiksvriendelijke (en juiste) weergave ontstaat in DSO-LV.
 • toepasbare regels te maken die hierbij passen en leiden tot een gebruiksvriendelijke ontsluiting in het loket.

Dit werk is vooral juridisch en informatiekundig van aard, en verder plansoftware onafhankelijk. Als u dit eenmaal heeft gedaan is het gebruik van de plansoftware van uw keuze eenvoudig geworden.

Daarom kunt u in onze oefensoftware “gewoon” schrijven in MS-Word, annoteren in MS-Excel en de locaties en werkingsgebieden maken met uw vertrouwde IMRO-plansoftware of een willekeurige GIS-applicatie.

image

Via OpenOmgevingswet valideert en publiceert u uw omgevingsdocument bij het DSO. Dit loopt via onze digikoppeling met LVBB. Het “aansluiten” hebben we al voor u verzorgd.

Vanuit OpenOmgevingswet hebben we een directe koppeling met regeldienst.nl, zodat u uw regels en activeiten kunt doorsturen vanuit OpenOmgevingswet. U kunt extra gemakkelijk en direct (oefenen met) toepasbare regels maken bij uw juridische regels. Ook al voor u uw juridische regels heeft gepubliceerd.

Oefen arrangementen

OpenOmgevingswet is echt bedoeld als oefensoftware, waarbij een van de doelen is om in alle vrijheid te kunnen ontdekken hoe de standaarden in elkaar steken en wat dat betekent voor de manier waarop uw omgevingsdocument “toont” in het DSO.

OpenOmgevingswet heeft precies daarom zo min mogelijk kennis over die standaarden in de software gestopt en “weggeprogrammeerd”. In OpenOmgevingswet kunt u (vrijwel) alles maken wat de standaarden toestaan. Hierdoor kunt u ontdekken welke manier van opstellen van uw juridische regels, en het annoteren daarvan, het beste bij uw organisatie past.

Standaard aanbod optie 1

Dit standaardpakket is voor het oefenen met maken en publiceren van omgevingsdocumenten.

Het pakket bestaat uit:

 • Licentie OpenOmgevingswet incl. digikoppeling LVBB
 • Online workshop van 2 uur “STOP/TPOD standaarden”
 • Online workshop van 2 uur “Werken met OpenOmgevingswet”
 • 1 dag ondersteuning
 • Optioneel: meer ondersteuning (technisch of proces)
 • Per direct aan de slag!

Kosten: € 2500,- tot € 6000,- eenmalig, afhankelijk van het aantal documenten of trajecten en de omvang van uw organisatie.

Toepasbare regels

Toepasbare regels kunt u maken met behulp van software van elke willekeurige leverancier.

Wij werken graag samen met regeldienst.nl, een fijne partner met fijne software om (te oefenen met) toepasbare regels maken.

Wij hebben dan ook een directe koppeling met regeldienst.nl gemaakt, zodat u uw regels en activiteiten kunt doorsturen vanuit OpenOmgevingswet. U kunt dan gelijk (oefenen met) toepasbare regels maken bij uw juridische regels, al voor u uw juridische regels heeft gepubliceerd.

Uw geo-bestanden kunt u eventueel ook maken met de geo-module van de regeldienst.nl. Deze kunnen we direct gebruiken in OpenOmgevingswet.

Uiteraard werken wij ook samen met andere leveranciers voor Toepasbare Regels, zoals FloLegal.

Standaard aanbod optie 2

Dit standaardpakket is voor het oefenen met de gehele DSO-keten in combinatie met toepasbare regels en de regeldienst.nl.

Dit pakket bestaat uit:

 • Licentie OpenOmgevingswet incl. digikoppeling LVBB
 • Regeldienst.nl oefenomgeving
 • Online workshop van 2 uur “STOP/TPOD standaarden”
 • Online workshop van 2 uur “Werken met OpenOmgevingswet”
 • Online workshop van 1,5 uur “Werken met Regeldienst.nl”
 • 1 dag ondersteuning OpenOmgevingswet
 • Ondersteuning Regeldienst.nl via ticket-systeem
 • Optioneel: meer ondersteuning (technisch of proces)

Kosten: € 3000,- tot € 7000,- eenmalig, afhankelijk van het aantal documenten of trajecten en de omvang van uw organisatie.

Intensieve ondersteuning

LandGoed geeft indien gewenst technische ondersteuning bij het gebruik van OpenOmgevingswet en eventueel advies over het toepassen van de standaarden.

Indien u naast deze ondersteuning extra intensieve ondersteuning zoekt bevelen wij aan om gebruik te maken van een gespecialiseerd bureau. Wij kunnen daarbij voor u bemiddelen.

Na het oefenen

Het oefenen geeft u ruim de tijd uw plansoftware uit te rollen en te leren bedienen. Dit in de wetenschap dat u al uitgebreid heeft geoefend en precies weet hoe uw omgevingsdocument eruit gaat zien.

Als u dan “in productie gaat” leest u het tijdens het oefenen gemaakte plan in op basis van ons “uitleverpakketje”.

OpenOmgevingswet wordt niet ter beschikking gesteld als productiesoftware voor omgevingsplannen. Wel kan het in productie worden gebruikt voor het maken van visiedocumenten zoals de omgevingsvisie.

Ervaringen

Sinds begin 2020 wordt OpenOmgevingswet in productie gebruikt om omgevingsdocumenten te maken en te publiceren voor onder andere “het stelsel”

 • Kadaster
 • Geonovum
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken

en bevoegd gezagen of koepels daarvan

 • VNG
 • Unie van Waterschappen
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Nijmegen
 • Gemeente Den Haag
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Friesland
 • Provincie Gelderland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Waterschap Rivierenland
 • Waternet
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • Diverse bevoegd gezagen in de regio Zeeland

in vrijwel alle versies van de standaarden sinds 0.98.0-kern.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Marco Duiker, bijvoorbeeld per

 • e-mail
 • telefoon: 085 - 400 4004